Projekt medyczny CWR rozpoczęty zaraz po wybuchu wojny w Ukrainie, a stworzony dla przeprowadzenia badań nad dziecięcym PTSD w ramach akcji CWR "Ukraine Help" w oparciu o działania wolontariackie dla udzielenia wsparcia rodzinom żołnierzy oraz uciekających z miejsc bezpośrednich walk. Zawiera 16 elementów (etapów) wsparcia terapii stresu pourazowego w postaci interaktywnych zajęć opartych na bajkoterapii z wykorzystaniem silnego oddziaływania środowiska wirtualnego na psychikę. Projekt prowadzony z ośrodkiem pomocy społecznej "Dom Zarazy" i Stowarzyszeniem Stara Oliwa prof. Moniki Zytke oraz wolontariuszami z Polski i Ukrainy skupionymi w jej ośrodku. Patronatu udziela też Kongres Polonii Amerykańskiej w Chicago oddział Illinois z prezesem Włodkiem Bochenkiem oraz największa Polska organizacja edukacyjno -rekonstrukcyjna w USA "Dragoni" gen. Maczka. Działania są też częścią większego programu badawczo-terapeutycznego dotyczącego stworzenia nowej generacji wsparcia leczenia różnych spektrów autyzmu dziecięcego jak również różnych postaci depresji także u dorosłych. Ideą tworzonego oprogramowania i prowadzonych na bieżąco zajęć testowych i badawczych jest pomoc psychologiczna będącym w trudnej sytuacji rodzinom jakie zmuszone były często porzucić swoje miejsca zamieszania bez środków do życia w obcym i dla siebie środowisku kulturowym z dala od pozostawionej części rodziny (żołnierzy jacy pozostali bronić swojej ojczyzny) walczyć na miejscu o byt i przetrwanie. Ogrom obciążenia psychicznego i często tragicznych przejść odciska bolesne piętno i kończy się problemami natury psychicznej wyłączających opiekunów z funkcjonowania. Skala problemu jest tak duża, jak liczba uchodźców jakich przyjęliśmy pod swój gościnny dach. Bajkoterapia PTSD i antydepresyjne zajęcia VR jakie społecznie mobilne prowadzimy w różnych ośrodkach pod ścisłym patronatem Stowarzyszenia" Wiatr od Morza" (Ukraine Help), są próbą ratowania całego pokolenia dzieci i ich zniszczonej delikatnej psychiki jakie były świadkami potworności wojny i nie zostały nigdzie zdiagnozowane lub poddane żadnej kuracji do dziś. To polskie wirtualne oprogramowanie ma docelowo docierać wraz oprzyrządowaniem we wszystkie miejsca objęte konfliktami wojennymi na świecie i nieść pomoc nawet jeśli nie ma fizycznej możliwość przyjazdu wyspecjalizowanych lekarzy i terapeutów z powodu wysokiego poziomu zagrożenia życia. Ma też sławić w najzacniejszy sposób dobre polskie imię oraz rodzimą wiedzę oraz myśl techniczną na cały świat. Projekt prowadzony społecznie.

Informacje o projekcie