Kępa Oksywska

Projekt pełnej odbudowy Gdyni i Portu Wojennego z przyległymi jej okolicami w tym najważniejszej z perspektywy wojny obronnej w 1939 r. Kępy Oksywskiej z jej słynną baterią Canet. Rozpoczęty w 2021 r. pod patronatem Muzeum Obrony Wybrzeża, przy wsparciu Muzeum Marynarki Wojennej i Muzeum Miasta Gdyni oraz czołowych naukowców i publicystów z zakresu tematyki historii i uzbrojenia. Prowadzony bezpośrednio merytorycznie przez Kamila Sarpuka i jego Stowarzyszenie "Wiatr od Morza" jakie opiekuje się zabytkami militarnymi Gdyni oraz wsparty materiałami Waldemara Nadolnego oraz wskazówkami adiunkta Muzeum Marynarki Wojennej Piotra Czerepaka. To najdokładniejsza próba przywrócenia polskiej nadbrzeżnej baterii nr 11 Canet kalibru 100mm i wszystkich jej elementów terenowych oraz umocnień jak i całego uzbrojenia związanego z obroną Kępy Oksywskiej. Obejmuje również pracę nad rekonstrukcją Portu Wojennego i okolic wraz z wszystkimi budynkami oraz zakotwiczonej w nim polskiej floty w tym tak słynnych okrętów-legend jak np. ORP Orzeł. Zadaniem pracy jest docelowa odbudowa całej przedwojennej Gdyni (cudu II RP) i stworzenie nowej generacji pomnika edukacyjnego i zachowanie wszystkich kluczowych miejsc dla edukacji przyszłych pokoleń. Ideą jest też uratowanie i zachowanie będących w złym stanie i znikających kolejnych elementów nie tylko samej baterii oraz przywrócenie miejscu pamięci jego funkcji wychowawczej i edukacyjnej. Projekt wspierany bezpośrednio przez rodziny Obrońców Wybrzeża w tym samego wnuka faktycznego dowódcy baterii - chor. Brychcego.

Informacje o projekcie