RU Hel

Projekt pełnej odbudowy Rejonu Umocnionego Hel rozpoczęty w 2020 r. pod patronatem Muzeum Obrony Wybrzeża przy wsparciu Muzeum Marynarki Wojennej oraz czołowych naukowców i publicystów z zakresu tematyki historii i uzbrojenia tego rejonu jak Waldemar Nadolny, Piotr Czerepak czy Kamil Sarapuk. Jest najdokładniejszą próbą przywrócenia najsłynniejszej polskiej baterii im. Heliodora Laskowskiego i wszystkich elementów terenowych, umocnień i samego uzbrojenia związanego z obroną półwyspu w 1939 r. Obejmuje również pracę nad rekonstrukcją polskiej floty stacjonującej w trakcie walk na półwyspie. Zadaniem jest stworzenie nowej generacji pomnika edukacyjnego i zachowanie dla przyszłych pokoleń nie tylko niezwykłej historii tego miejsca, ale uratowanie i zachowanie będących w złym stanie i znikających kolejnych obiektów, oraz przywrócenie im funkcji wychowawczej i edukacyjnej w terenie. Projekt wspierany bezpośrednio przez rodziny Obrońców Wybrzeża, w tym wnuczkę zamordowanego przez komunistów dowódcy baterii - kmdr Przybyszewskiego.

Informacje o projekcie